Cumartesi, Haziran 19, 2010

Borçlar Hukuku Vize Soruları ve Çalışılacak Konular


Güler'e teşekkürler

Sorular'a ve konulara çalışmanız yardımcı olur. Bunlar kesin konu ve sorular olmamakla beraber sınavda yardımcı olması için paylaşılmıştır.

Sorular
1.aşağıdakilerden hangisi borçlar hukukuna hakim olan ilkelerden değildir?cvp:dürüstlük ilkesi
2.aşçının pasta yapma edimi nasıl bir edimdir?cvp:şahsi edim şıklarda yoksa maddi edim
3.iptal ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?cvp:iptal için süre öngörülmemiştir
4.gabin
5.üçüncü kişileri kandırmak amacıyla bağışlamanın satış gibi gösterilmesicvp:nisbi muvazza
6.icap ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?cvp:belli kişilere yöneltilmesi gerekir
7.kabul ile ilgili hangisi yanlıştır?cvp:hiçbiri
8.icap karşı tarafa yöneltiliyor karşı taraf kabul beyenını ulaştıramadan ölüyor sonucu nedir?cvp:mirasçıları kabul beyanını ulaştırır şeklindeolan şık hatırlayamadım
9.borçlunun alacaklıya yerine getirmekle yükümlü olduğu alacaklının da borçludan yerine getirmesini isteme yetkisine sahip olduğu davranış şekli nedir?cvp:edim
10.sözleşmenin şekil şartına uyulmaması,konusunun ahlak ve adaba aykırı olmasının hükmü nedir?cvp:geçersiz(butlan)
11.edim çeşidi ?cvp:sürekli edim
12.hangisi neviyle belirli edimdir?a şıkkı cvabı hatırlamıyorm
13.hangisi borçlar hukuku kaynakları arasında değildir?cvp:mahkeme ilamı
14.sözleşme ile ilgili hangisi yanlıştır?şıkları hatırlamıyorum sözlelmenin kurulması için gerekenler 5 madde var onu ezberle
15.icap sorusu:?cvp:ifa,icaba davet,edim değil icap cevabı
16.tüm malvarlığı ile sorumluluk?cvp:sınırsız malvarlığı ile sorumluluk
17.sözleşme ile ilgili hangisi yanlıştır?cvp:ispat(sıhhat)şeklidir ispat sıhhat şartı değil sıhhat geçerlilik şartıdır
18.irade beyanı sorusu vardı ama hatırlayamdm


Konular
*sözleşmenin kurucu unsurları
*icap- kabul
*alacaklı-borçlu temerrüdü
*sebebsiz zenginleşme
*hata- hile
*infisahi-taliki şart
*gabin
*muvazza(nisbi ve mutlak)
*olumlu(menfi)-olumsuz(müsbet)zarar
*muaccel-müeccel borç
*sözleşmenin şekli
*alacağın temliki

Hiç yorum yok: